Sager Beton Aktuelles

Razrada i realizacija tehničkih rješenja:

Mi vas pratimo sa savjetom od planiranja do primopredaje građevinskog projekta, pri čemu donosimo svoje dugogodišnje iskustvo te pomažemo pri razradi i realizaciji. Tako se već u ranoj fazi idejnog projektiranja mogu primijeniti praktična i ekonomska rješenja. Naš je najviši cilj u tome svesti mogućnost realizacije, kakvoću, rokove i cijene na najbolji zajednički nazivnik.

Izračun cijene:

Osnovni princip pri kalkulaciji naše ponude je transparentnost cijena prema našem naručitelju. Već u ovoj se fazi veliki naglasak daje na omjer cijene i učinka, kako bi se uz poštivanje visokih zahtjeva mogao ponuditi konkurentan proizvod.

Radioničko planiranje i usuglašavanje rokova:

Radionička obrada projektnih podloga je jedan od najvažnijih koraka prije same proizvodnje elemenata. U ovoj fazi obrade rješavaju se i usuglašavaju posljednji detalji. Zahtjevi arhitekte se uz poštivanje statike i potrebne opreme i ugradbenih elemenata sastave u cjelovitu sliku. Prije proizvodnje dajemo radioničke nacrte odgovornima na posljednju provjeru kako bi se izbjegli nesporazumi i pogreške.

Nakon rješavanja tehničkih pitanja sa projektnim rukovodstvom i uz poštivanje proizvodnog redoslijeda, izrađuje se terminski plan.

Izrada oplate:

Drugu važanu ključnu ulogu u proizvodnji zauzima izrada oplate, koja kao negativ daje potreban kalup za daljnje korake obrade. Visoko specijalizirano i iskusno osoblje, opremljeno sa suvremenim strojevima i opremom, pretvaraju u stvarnost ono što je do tada postojalo samo na papiru. U ovom se koraku proizvodnje već uzima u obzir i završna površinska obrada i struktura. Ukoliko se neko traženo svojstvo ne može dobiti putem naših dobavljača za matrice, uvijek smo u mogućnosti samo po povoljnoj cijeni proizvesti šablone.